Hva er EFT?

EFT står for Emotional Freedom Techniques. Oversatt til norsk kan dette kalles psykologisk akupunktur uten nåler, eller emosjonell frigjørings-teknikk. Den er basert på en 5000 år gammel kinesisk tradisjon som tar utgangspunkt i at kroppen har en del energikretser, kalt meridianer. Gjennom EFT søker man å balansere energisystemet, slik at emosjonelle og fysiske plager reduseres eller forsvinner.

Ofte Stilte spørsmål om EFT

For hvilke tilstander benyttes EFT?

Anvendelsesområdene er nesten ubegrenset. ”Prøv det på alt” sier Gary Craig som er grunnleggeren av metoden. Se nedenfor på siden under anvendelsesområder for eksempler på noen av de mest vanlige tilstander der denne behandlingsformen kan benyttes.

Hvordan foregår behandlingen?

EFT har som utgangspunkt at årsaken til følelsesmessig ubehag, negativ tenkning, uønsket adferd og en del fysiske plager skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem.

Behandlingen foregår ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen som korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Samtidig retter klienten oppmerksomheten mot det som er ubehagelig (problemet). Dermed trigges en emosjonell respons, hvilket igjen skaper nevroligiske forandringer i kroppen. Det er nå åpnet opp for at den lette bankingen med fingrene kan balansere energisystemet.

Da dette er en metode som med fordel kan anvendes av klienten mellom behandlingene og i fremtiden, gis det god opplæring i bruk av denne teknikken til klienter der dette er relevant.

Hvordan virker behandlingen? 

Det har jeg i henhold til retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling dessverre ikke lov til å si noe om. Jeg kan imidlertid opplyse om at jeg har lang erfaring i bruk av denne behandlingsformen, og at jeg har mange fornøyde klienter. EFT går direkte på den virkelige årsaken til problemet, og er en metode som i mindre grad krever analyse og et rasjonelt sinn og som i større grad er intuitiv og følelsesstyrt.

Er det fare for negative bivirkninger?

EFT er en trygg behandlingsmetode uten fare for bivirkninger. Tvert imot kjennetegnes behandlingen gjerne ved at den er frigjørende, og ved at man kan føle lettelse etterpå.

Må jeg tro på metoden for at den skal virke?

Nei, EFT virker på samme måten uansett om du tror på metoden.

Anvendelsesområder:

Her er noen eksempler på tilstander hvor EFT gjerne kan anvendes: