Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi, med røtter i humanistisk psykologi. Ordet ”gestalt” er opprinnelig tysk og kan best oversettes med ”en meningsfull helhet”, eller et komplett mønster. jf. figuren nedenfor.

Gestaltterapien har et holistisk perspektiv. Det vil si at den retter oppmerksomheten mot hele mennesket - kropp, tanker og følelser.

Vår adferd er ofte preget av opplevelser fra fortiden. Vi lærte oss en måte å reagere på som hjalp oss å overleve den gangen. Tanken er at når vi oppdager og aksepterer det som er, vil det som er kunne forandre seg. I gestaltterapi får du muligheten til å oppdage disse mønstrene, og hvis ønskelig erstatte uhensiktsmessig adferd med ny, og produktiv adferd.  

Gestaltterapien er prosessorientert. Et mål med terapien er at klienten skal bli mer bevisst på det som skjer i øyeblikket, mellom seg selv og andre. I terapirommet bygger terapien på forholdet mellom terapeut og klient, og tar utgangspunkt i det som skjer her og nå.

Arbeidsformen vil således variere, og påvirkes av det som skjer i møtet mellom klienten og terapeuten den aktuelle timen. Noen ganger er samtalen i hovedfokus, andre ganger kreative teknikker og eksperimenter. For eksempel kan tegning, farger, kropp, bevegelse, musikk,symboler, fantasi og drømmer benyttes i terapien.


Figur-Bakgrunn
Figur: figur - bakgrunn