Hva er hypnose?

Under hypnose er vår bevissthetstilstand endret til noe som er forskjellig fra både våken tilstand og fra søvn. I denne tilstanden får vi tilgang til ressurser og kreativitet som vi ikke er i kontakt med i bevisst tilstand. Vårt ubevisste sinn er gjerne svært mottakelig for suggesjoner (positive forslag), slik at endring av vaner og uønskede tankemønstre kan skje.

 

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi er terapeutisk bruk av hypnose, der vi henvender oss til det ubevisste sinnet for å påvirke tankemønstre og følelser som skaper problemer for deg.

Ofte stilte spørsmål om hypnose og hypnoterapi

Hva er integrert hypnoterapi?

I Integrert Hypnoterapi, også kjent som Alkymistisk Hypnoterapi (www.alchemyinstitute.com), bearbeides følelser under hypnose. Klienten er i en lett hypnose, slik at terapeut og klient fortsatt kan ha en dialog og utforske problemstillingen nærmere. Metoden kombinerer teknikker fra bl.a. gestaltterapi, NLP, regresjon, trancekommunikasjon, psykosyntese og shamanisme. Klienten kan gjennom sitt ubevisste sinn oppleve å komme i kontakt med nye positive krefter og ressurser.

Integrert hypnoterapi er en opplevelsesorientert terapiform som brukes f.eks. ved uløste konflikter, hendelser tilbake i tid (ofte barndom), følelser klienten ikke vet årsaken til eller kommer i dybden på ved hjelp av ”vanlig” psykologisk behandling. 

Hvordan oppleves det å være hypnotisert?

I en hypnotisk tilstand opplever vi oss selv og omgivelsene på en annerledes måte enn vi vanligvis gjør. Blant annet er vi sterkt konsentrert, oppmerksomheten er fokusert, hukommelsen er skjerpet, og tidsbegrepet oppleves ofte annerledes. 

Videre er vi gjerne dypt avslappet, hvilket gir en følelse av ro og velvære.

Denne hypnosesituasjonen gir en følelse av kontroll, kanskje i motsetning til hva mange synes å tro, og av at vi opplever å ha valg. Hypnose er således en aktiv tilstand, og ikke en passiv, slik mange synes å tro.

Da ubevisste prosesser gjerne er mer aktivert og tilgjengelig under hypnose kan enkelte opplevelser oppfattes som overraskende, og noen ganger ubehagelige. Det kan være sterke følelser som kommer opp. Den enkeltes psykologiske forsvarssystem vil imidlertid alltid være aktivert og sikre at opplevelsene og adferden blir regulert.

Hvorfor benytte hypnoterapi?

Dersom du har problemer med å få til ønskede endringer kan det være fordi det er en konflikt mellom ditt bevisste sinn (viljestyrke), og ditt ubevisste sinn (vaner). I en hypnotisk tilstand er klienten mer åpen og mottakelig for forslag (suggesjoner) terapeuten kommer med, slik at ny lærdom kan ta plass i det ubevisste sinnet – dvs. i den delen av hjernen hvor bl.a. våre vaner og uvaner er lagret.

Videre aktiveres nye ressurser og kreativitet hos klienten under hypnose, slik at klienten gjerne opplever en reell mulighet for å bevisst kunne velge noe nytt - dersom de er klar for det. På denne måten kan endringer skje mht vaner og tankemønstre. Mange enten det er å slutte å røyke, slanke deg eller få bedre selvtillit.

Hypnoterapeuten veileder og støtte klienten gjennom hele prosessen.

Hvordan foregår behandlingen?

All hypnoterapi ved Asker Hypnoterapi foregår i et frivillig samarbeid mellom terapeut og klient. Terapeuten Anne Christin Brattberg Naper har 4 års utdanning i psykoterapi i tillegg til skolering i hypnose og energipsykologi.  Hun har bred menneskelig innsikt, og vil i kraft av sin personlighet, kunnskap og lange erfaring gi deg den nødvendige veiledning og trygghet i behandlingen.

Før selve hypnosen kartlegges klientens problemstilling nøye, slik at terapeuten får et klart bilde av situasjonen. Terapeut og klient blir enige om hva som er målsettingen med hypnosen.

Behandlingen starter med at terapeuten kommer med forslag (suggesjoner) til klienten for å få vedkommende til å slappe av. Det kan være forslag som at vedkommende skal trekke pusten, slappe av i kroppen, forestille seg noe, osv. Klienten velger selv å følge forslagene, og kommer slik inn i en avslappet, hypnotisk tilstand.

Når klienten har oppnådd en behagelig, hypnotisk tilstand er terapeutens oppgave å hjelpe/guide klienten i det arbeidet som skal gjøres. Når vi arbeider med følelser benyttes gjerne teknikker fra Integrert Hypnoterapi, og terapeut og klient har en kommunikasjon under hypnosen der klienten ledes dypere inn i følelsene og problemstillingen. Når en vane skal endres , som ved f.eks. røykeslutt, gis det gjerne mange suggesjoner. Det vil si at terapeuten kommer med en rekke forslag som er til nytte for klienten, og som kan bidra til at klienten velger å tenke og handle annerledes etterpå.

Kan jeg hypnotiseres?

Hypnoterapi foregår i et samarbeid mellom terapeut og klient, og forutsetter at du er motivert og villig til å la seg lede inn i hypnose. Gitt disse forutsetninger kan alle mennesker i større eller mindre grad erfare denne tilstanden av en dyp avslapning.

Er hypnose farlig?

Det er ikke uvanlig å høre noen si: ”Tenk om jeg ikke våkner opp igjen av hypnosen” eller ”Tenk om jeg kommer til å si en masse ting jeg ikke vil at noen skal høre”. Uttalelser som dette viser hvor feil oppfatning mange har av hypnose. Hypnose er et høyst naturlig, og helt ufarlig fenomen - og kan best sammenliknes med tilstanden du er i under meditasjon. Under hypnose forblir en del av hjernen årvåken, og den sikrer at du er i kontroll under hypnosen og at du våkner opp dersom du skulle føle ubehag av noe slag. Alt du sier eller foretar deg under hypnosen vil være frivillig. Ingen kan ledes til å gjøre eller si noe mot sin egen vilje.