LIFE ALIGNMENT

Life Alignment er et nytt banebrytende, terapeutisk healingsystem i Norge. Sentralt i arbeidet er forløsning av underliggende følelser, samt bevisstgjøring av tanke- og handlingsmønstre og trossystemer.?

Kanskje fornemmer du at «noe» mangler i livet, men du vet ikke helt hva dette «noe» er eller hvordan du skal finne ut av det. Eller selv om du vet hva du lengter etter, skjer det altfor ofte at tvil eller frykt får styre slik at du ikke får gjort det du egentlig har lyst til.  Dette fører til ubalanse, og når vi bringes ut av likevekt snakker kroppen til oss med symptomenes språk. Ulike plager er gjerne et tegn på at vi lever i ubalanse med det vi egentlig lengter etter i livet.

«Det er sinnet ditt som skaper denne verden»

- Buddha

Opprinnelsen til enhver plage er gjerne av ikke-fysisk karakter. Det vil si at det ligger en tanke bak våre plager, og denne tanken kan være bevisst eller ubevisst. Tanken skaper grobunn for en følelse, som igjen over tid kan vise seg som et symptom i kroppen. Noe som plager oss, enten fysisk eller mentalt. Life Allignment adresserer alle aspekter, både fysiske og ikke-fysiske. Det betyr at dersom du henvender deg med et symptom, som f.eks.fordøyelsesplager eller muskelsmerter vil jeg med denne behandlingsformen tilnærme meg problemstillingen holistisk. Følelser, tankemønstre og trossystemer som kan knyttes til symptomet vil gjerne stå sentralt i behandlingen.  

Hva går Life Alignment behandlingen ut på?

I Life Alignment blir du ledet på en oppdagelsesreise i ditt indre. Du ligger og slapper av på en behandlingsbenk mens vi søker etter den underliggende årsaken til problemet, som kan være et hvilket som helst symptom. Med basis i et omfattende system bestående av bl.a. anatomiske kart og en liste med over 2000 følelser anvendes muskeltesting og pendulering i innhentingen av informasjon fra vår høyere bevissthet, vårt superbevisste sinn (se nedenfor).

Deretter gjøres et terapeutisk arbeid, der terapeuten leder klienten gjennom en dyp, bevisstgjørende prosess. Gjennom en forandring i bevisstheten, av dine tanker, følelser og/eller trossystemer, kan endringer skje. En hensikt med behandlingen er at klienten skal få tak i sin indre kraft.

Litt om vårt superbevisste sinn

Vårt superbevisste sinn er kroppens iboende intelligens, din indre stemme, eller ditt høyere selv om du vil. Det eksisterer for seg, og påvirkes ikke av det bevisste eller ubevisste sinnet. Vårt superbevisste sinn kjenner både årsaken til og løsningen på problemene. Ved å koble seg på kroppens egen intelligens kan en Life Alignment terapeut ved hjelp av muskeltesting og pendulering finne frem til hva som skal balanseres, og hvordan forløsning av de energetiske blokkeringene skal skje.

Hva er vortexkort?

Sentralt i behandlingen er magnetiske kort med symboler, såkalte vortexkort. Kortene er knyttet til hellig geometri, og hvert kort er ladet med sin helt spesielle frekvens for sitt bruksområde. Kortene benyttes for å understøtte og forsterke endringsprosessene. For mer informasjon om vortexkortene, se www.vortex-card.myshopify.com.

Min utdannelse i Life Alignment

Jeg har fullført moduler i Body Spin, Vortex Alignment, Life Alignment modul 1 og 2, samt deltatt på 2 workshops med grunnleggeren av Life Alignment, Jeff Levin.