Hypnose mot snus/røyking

Hypnose er en velkjent og mye brukt metode for å slutte å røyke eller snuse.

Under hypnose påvirkes den delen av ditt sinn som får deg til å røyke eller snuse mot din vilje og bedre vitende. Klienten oppnår med dette å få drahjelp fra sitt ubevisste sinn mot sitt mål om å bli røykfri eller snusfri.

Hvorfor viljestyrke som oftest ikke er tilstrekkelig

Når man vil bli kvitt en uvane er det nærliggende å tro at det krever sterk vilje. "Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette". Da er det nyttig å være klar over at viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn. Alle vaner og uvaner kontrolleres imidlertid av ditt ubevisste sinn. Og det ubevisste sinnet er som oftest sterkere enn det bevisste sinnet.

Det er årsaken til at mange fortsetter å røyke eller snuse, til tross for at de ønsker å slutte. Det er også årsaken til at hypnose er en mye brukt metode å bruke når man skal slutte å røyke eller snuse.

Med hypnose kan vi påvirke det ubevisste sinnet.

Røykeslutt behandlingsforløp 2 – 3 ganger

NB! Samme forløp som for snusslutt.

Som regel foregår røykeslutt over en periode på to til tre uker. Et behandlingsforløp ser da slik ut:

Første gang

Første gangen skjer en bevisstgjøring. Vi blir bedre kjent, går gjennom røykevanene dine og kartlegger nøye din spesielle situasjon. Du får informasjon om hvordan du kan forberede deg på å bli røykfri neste gang vi møtes.

Ved motstand, det vil si at du ikke virker overbevist om at det skal gå bra, jobber vi med dine tankemønstre. Da anvendes gjerne også EFT (Emotional Freedom Technique - se evt. utdypende beskrivelse under fanen Terapi/Metoder). Dette er en teknikk som jeg lærer bort til klienter dette er aktuelt for slik at de kan bruke teknikken selv når de har behov for det.

Det er nå to alternativer:

  1. Vi blir enig om at du slutter å røyke neste gang du kommer hit, og vi gjør hypnose som hjelper deg å trappe ned på røykingen og forberede deg.
  2. Du har behov for ytterligere tid til å trappe ned og forberede deg på å stumpe røyken for godt. Vi prioriterer å jobbe mer med dine tankemønstre denne timen.

Fra i dag trapper du ned på røykingen frem til neste gang.

Andre gang

Vi snakker om hvordan det har gått siden sist, og ser på endringer i dine røykevaner og tankemønstre.

Det er nå to alternativer:

  1. Du har tatt din siste røyk før du kom hit i dag. Vi gjør røykeslutt hypnose som bekrefter at du har sluttet å røyke, og som vil hjelpe deg med å holde deg røykfri.
  2. Du har trappet ned på røykingen til i dag. Ved behov jobber vi enda mer med tankemønstrene dine. Vi blir enig om at du slutter å røyke neste gang du kommer hit, og vi gjør hypnose som hjelper deg med å trappe ned på røykingen og forberede deg på å bli røykfri neste gang du kommer.

Tredje gang

Du som ikke sluttet å røyke sist gang (alternativ 2) har nå tatt din siste røyk før du kom hit i dag. Vi gjør røykeslutt hypnose som bekrefter at du har sluttet å røyke, og som vil hjelpe deg med å holde deg røykfri.

Oppfølgning

Ved behov kan du selvsagt når som helst ta kontakt for hypnose som  forsterker innlæringen av at du er røykfri. Evt. kan vi jobbe mer med dine tankemønstre. 

Røykeslutt med vektkontroll

Mange er redd for å legge på seg når de slutter å røyke. Er du en av dem er det en fordel å gjøre oppmerksom på det fra start av ved røykeslutt slik at vi kan inkludere noe om vektkontroll i samtalen der bevisstgjøring står sentralt, samt i hypnosen. Dersom du skulle ha behov for et sterkere fokus på vektkontroll kan du eventuelt bestille ekstra time med hypnose der vekt er hovedtema.