Hvorfor dietter ofte ikke virker

Overvekt kan rett og slett skyldes et dårlig kosthold med inntak av for mye fetende og usunn mat, hvor diett og livsstilsveiledning er på sin plass.

Men ofte er årsaken til vektproblemene mer kompleks, og bunner også i underliggende følelsesmessige forhold. I Asker hypnoterapi har jeg en holistisk tilnærming til ethvert problem, da det er min erfaring at sjansen for å oppnå varige endringer øker når flere aspekter - blant annet følelser -  blir inkludert i behandlingen.


Viktig å finne frem til følelsesmessige aspekter

Det kan være et uheldig spisemønster kompenserer for og dekker over følelsesmessige forhold. Dette kan for eksempel være behov for beskyttelse, trygghet, belønning, ubehagelige opplevelser, mangel på kjærlighet, osv. 

Når følelsesmessige aspekter ligger til grunn for vektproblemene anbefales det å behandle disse først, da hypnosen vil ha en større effekt når du er i bedre balanse og harmoni med deg selv. 

Nedenfor følger en liste med eksempler på følelsesmessige faktorer som kan lede til overspising/spiseforstyrrelser. Dersom du føler deg truffet av et eller flere av punktene nedenfor kan det hende årsaken til din overspising ligger nettopp der: 

Fysiske ubalanser kan vanskeliggjøre vektreduksjon

Vektproblemer kan også være relatert til ubalanser i kroppen av mer fysisk/kjemisk karakter, som stoffskifte, hormonbalanse, dårlig fordøyelse, m.m. Dette kan medvirke til at fettforbrenningen ikke fungerer optimalt. Da ser vi det hele i sammenheng, og jeg gir råd om hva du kan gjøre for å gjenvinne balanse. Det inkluderer anbefaling av annen type terapi/oppfølgning om hensiktsmessig. 

Jeg benytter gjerne hypnose i kombinasjon med flere terapeutiske verktøy i behandlingen av overvekt. For eksempel vil EFT kunne ta seg av de følelsesmessige sider som er årsaken til vektproblemene, mens hypnose påvirker det ubevisste sinn slik at klienten lettere klarer å oppnå sunne spisevaner og økt fysisk aktivitet.

Kombinasjonen av hypnose og flere terapeutiske verktøy gir en bred innfallsvinkel i arbeidet med vektreduksjon og spisemønster.